3/2 läges Magnetventiler direktverkan

Magnetventiler i detta utförande har 3 portar. Inloppsport, arbets, eller utloppsport och avluftningsport. Magnetkärnan har tätningar i båda ändarna. Ventilen har alltid en port stängd och fri förbindelse mellan dom andra två

Utgångsläge – huvudflödesriktningen är stängd

Om porten för huvudflödet är stängd, är det fri förbindelse mellan arbets och avluftningsporten

3/2 läng Magnetventilen aktiveras – huvudflödesriktningen öppen

När spolen aktiveras öppnas inloppsporten och avluftningsporten stängs. Inlopps och arbetsporten förbinds med varandra. Denna ventil kan kopplas både som normalt öppen, normalt stängd och även som blandnings eller fördelarventil

3/2 magnetventiler direktverkande:

3/2 läng magnetventiler Magnetventiler 3/2 läng Magnetventiler Typ 84 Magnetventiler Typ 94

3/2 magnetventiler direktverkande

Type 82,
Utgångsläge stängd eller öppen, mässing, direktverkandeDN 1,2 – 2,5 mm, G1/8
Type 82S,
Utgångsläge stängd, mässing, direktverkande, DN 1,2 – 1,5 mm, G1/8
Type 84,
Utgångsläge stängd eller öppen, mässing, direktverkande,
DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – G1/4
Type 94,
Utgångsläge stängd eller öppen, Rostfritt stål, direktverkande,
DN 1,5 – 4,0 mm, G1/4
PDF   Type 82   Type 82S   Type 84   Type 94
CAD

 

Type 82  Type 82S Type 84  Type 94

3/2 magnetventiler direktverkande – C, huvudflödesriktningen öppen:

Servostyrda magnetventiler tar hjälp av differanstrycket och drar nytta av kraften i mediet. Magnetventiler av denna typ kräver ett minimitryck för att öppna och stänga ventilen. Vanligen används membran som tätning i denna typ av ventiler, även om kolvar förekommer. Magnetspolen har bara en pilotfunktion som öppnar och stänger pilotkanaler Servostyrda magnetventiler har fördelen av låg effekt för att göra det möjligt att hantera höga tryck i kombination med stora diametrar.

Utgångsläge stängd
I spänningslöst tillstånd är pilotkanalen för inkommande tryck stängd. Därmed byggs ett tryck upp på membranets ovansida, som har en större area än själva sätet. Eftersom trycket på ovansidan är högre än undersidans mindre area hålls ventilen stängd

Magnetventiler aktiveras – öppen
När spolen aktiveras öppnas en evakueringskanal som gör att det instängda mediet på membranets ovansida evakueras. Eftersom ovansidan nu är helt trycklös, blir trycket på undersidan högre än på ovansidan, vilket gör att membranet lyfter och ventilen öppnas

Magnetventilen avaktiveras
Om spänningen bryts när magnetventilen är öppen, stängs evakueringskanalen och trycket på membranets ovansida börjar byggas upp igen. När utrymmet är helt fyllt, är trycket på membranets ovansida åter högre än trycket på undersidan, vilket innebär att ventilen stänger